انتخاب واحد درسی

پایه پنجم

علوم پنجم درس 11 علوم پنجم
فقط سوالات با جواب
زهرا کاظمی

درس 11 علوم پنجم

معرکه داره

زهرا کاظمی

درس 11 علوم پنجم

معرکه داره

زهرا کاظمی

درس 11 علوم پنجم

معرکه داره

۬ ި۬ࡅ࡙ࡅ߭ܢ̣ߺ 🌚🖤

درس 11 علوم پنجم

اهمیت آب و نوع آن را در کشاورزی توضیح دهید ؟ به پنچ نفر اول معرکه میدم.🦋✨️

الینا رحیم نزاد

درس 11 علوم پنجم

سلام جواب بدید تاج میدمممم

:)lisa 200.

درس 11 علوم پنجم

جزوع درس یازدهم علوم پنجم لطفا پاداش میدم

رتبه بندی کاربران

1

201 امتیاز

4

90 امتیاز

5

90 امتیاز

6

85 امتیاز

9

61 امتیاز

10

39 امتیاز

11

38 امتیاز

14

30 امتیاز

15

30 امتیاز

16

25 امتیاز

17

25 امتیاز

18

20 امتیاز

19

20 امتیاز

20

20 امتیاز