انتخاب واحد درسی

پایه پنجم

نگارش پنجم درس 14 نگارش پنجم
فقط سوالات با جواب
کوثر محمدی

درس 14 نگارش پنجم

انشا درمورد مدرسه

زهرا لات

درس 14 نگارش پنجم

نگارش صفحه ی ۷۶ حل کنید معرکه میدم از گوگل و کتاب کمک درسی نباشه میدم

Parmida Bakhshi

درس 14 نگارش پنجم

سلام لطفا بهم جواب صفحه ۶۰ رو بدین ازگوگل نباش واگر نه معرکه نمیدم

امیرمهدی بخشی

درس 14 نگارش پنجم

معرکه میدم نفر اول دوم دنبالش میکنم

امیرمهدی بخشی

درس 14 نگارش پنجم

لطفا پاسخ بدین معرکه میدم

زهرا عطایی نیا

درس 14 نگارش پنجم

جواب ص ۷۵ اولین نفر تاج

رتبه بندی کاربران

1

201 امتیاز

4

90 امتیاز

5

90 امتیاز

8

61 امتیاز

9

38 امتیاز

12

30 امتیاز

13

30 امتیاز

14

25 امتیاز

15

25 امتیاز

16

25 امتیاز

17

20 امتیاز

18

20 امتیاز

19

20 امتیاز

20

15 امتیاز