انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

جامعه شناسی یازدهم درس 13 جامعه شناسی یازدهم
فقط سوالات با جواب
shahrzad yavari

درس 13 جامعه شناسی یازدهم

سلام هرکسی سوالای متن درس ۱۳ جامعه شناسی رو داره برام بفرسته کامل تستی نمیخوام

احمدعلی عسگری

درس 13 جامعه شناسی یازدهم

منورالفکران چه کسانی هستند و چه دیدگاهی دارند؟

احمدعلی عسگری

درس 13 جامعه شناسی یازدهم

هیجان انگیز ترین لحظه هر پدیده چیست؟

رتبه بندی کاربران

1

95 امتیاز

2

45 امتیاز

3

23 امتیاز

4

23 امتیاز

5

15 امتیاز

6

15 امتیاز

8

15 امتیاز

9

15 امتیاز

10

15 امتیاز

12

10 امتیاز

13

10 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز