انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

جغرافیا یازدهم درس 6 جغرافیا یازدهم
فقط سوالات با جواب
روح الله سابقی نژاد

درس 6 جغرافیا یازدهم

درکشو سوئیس ....................زبان رسمی وجود دارد

نازنین توحیدلو

درس 6 جغرافیا یازدهم

بچه ها کسی این نقشه رو کامل کرده

عیسی ضرغامی نژاد

درس 6 جغرافیا یازدهم

کانون ناحیه سیاسی را تعریف کنید؟

نیما نوری

درس 6 جغرافیا یازدهم

کشور های دنباله دار چند نوع هستن

nafas. sadat alavi

درس 6 جغرافیا یازدهم

لطفا کممک کنید

رتبه بندی کاربران

3

25 امتیاز

4

20 امتیاز

5

15 امتیاز

6

15 امتیاز

7

15 امتیاز

8

10 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

5 امتیاز

13

5 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

17

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز