انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

علوم وفنون ادبی یازدهم درس10 علوم و فنون یازدهم
فقط سوالات با جواب
پارمیس ام

درس10 علوم و فنون یازدهم

سوالات درس ۱۰ فنون رو بفرستید

x_f_85 a boss

درس10 علوم و فنون یازدهم

سلام کسی سوالات تشریحی درس دهم فنون داره

soran shalbaf

درس10 علوم و فنون یازدهم

لطفا عکس صفحه 86 فنون بفرستین واسم

sh lotfi

درس10 علوم و فنون یازدهم

بچه عا کسی ی خلاصه کلی از درس دهم داره برای کنفرانس

مجتبی kolabi

درس10 علوم و فنون یازدهم

چرا با وجود اینکه در سبک خراسانی شاهد حکومت دولت های ترک هستیم محققین سبک های ادبی از نفوذ واژگان ترک در زبان فارسی صحبتی به میان نیاوردند؟ در مقایسه با سبک هندی ک صفویه ترک بودند

ارزو ارابی

درس10 علوم و فنون یازدهم

تروخدا جواب بدید

حنانه برایری

درس10 علوم و فنون یازدهم

دلایل از بین رفتن مختصات سبکی زبان قدیم را در قرن یازدهم بنویسید؟

ایران صادقی

درس10 علوم و فنون یازدهم

استعاده مکنیه چیست؟

مریم محمدی

درس10 علوم و فنون یازدهم

ویژگی های غزل سبک هندی

ماهور راد

درس10 علوم و فنون یازدهم

سبک نثر دوره هندی را با نثر دوره عراقی از نظر زبانی تحلیل کنید

Mohammad Beheshti

درس10 علوم و فنون یازدهم

کلمات زیر را با خط عروضی بنویسید؟ زیر هر هجا علامت آن را بگذارید؟خواهش.استانه.خانه.خویشتن.من داد

Mehrian Mohamadi

درس10 علوم و فنون یازدهم

خودارزیابی درس ده علوم و فنون

♡♡♡ ♡♡♡

درس10 علوم و فنون یازدهم

جواب بدید لطفا

hadi jav

درس10 علوم و فنون یازدهم

لطفا بیت زیرا تقطیع کنید.

ابوالفضل مظفریان

درس10 علوم و فنون یازدهم

سلام@ مهم@ترین@اثر@که@در@عروض@و@قافیه@،@بدیع@و@نقد@شعر@است@از@کیست@و@چه@نام@دارد؟

رتبه بندی کاربران

1

50 امتیاز

3

30 امتیاز

5

20 امتیاز

7

15 امتیاز

8

15 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

10 امتیاز

12

10 امتیاز

13

10 امتیاز

14

8 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز