انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

جغرافیا یازدهم درس 5 جغرافیا یازدهم
فقط سوالات با جواب
محمدمهدی محمودی

درس 5 جغرافیا یازدهم

عوامل فرسایش چیست

nafas. sadat alavi

درس 5 جغرافیا یازدهم

لطفا جواب بدین ممنون تون میشم

رتبه بندی کاربران

1

105 امتیاز

2

33 امتیاز

4

25 امتیاز

5

25 امتیاز

6

20 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

10 امتیاز

13

5 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز