انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

فلسفه یازدهم درس 5 فلسفه یازدهم
فقط سوالات با جواب
raha Mohebi

درس 5 فلسفه یازدهم

سقراط برای.......... و.......... قیام کرد

نازنین میرزایی

درس 5 فلسفه یازدهم

سلام سوال های در پنجم فلسفه رو میخاستم

آرمان نوری نوری

درس 5 فلسفه یازدهم

مخالفان اصلی سقراط چه کسانی بودند

عباسرب رحمانی

درس 5 فلسفه یازدهم

میتونید سوالات فلسفه درس ۵ را بفرستید

mahsa raz

درس 5 فلسفه یازدهم

چراجوانان مجذوب سقرارمیشدند؟!

فهیمه نیری

درس 5 فلسفه یازدهم

بچه ها یکی سوالای درس ۵ رو برام بفرسته لطفا

amirhossin askeri

درس 5 فلسفه یازدهم

سوالات درس پنج رو کسی نوشته بفرسته

ouhkh jgknj

درس 5 فلسفه یازدهم

چرا سقراط وظیفه خود میدانست که درباره مسائل اساسی زندگی با مردم صحبت کند ؟

لیلا پورشکری

درس 5 فلسفه یازدهم

سلام ببخشید جزوه یا درسنامه درس پنجم فلسفه یازدهمو‌میخوام زود بگین ممنون کنفرانس دارم

هلما مقامی

درس 5 فلسفه یازدهم

بچه ها سوالای درس ۵ رو میخام

رتبه بندی کاربران

1

105 امتیاز

3

33 امتیاز

4

25 امتیاز

5

25 امتیاز

6

20 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

10 امتیاز

13

5 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز