انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

جامعه شناسی یازدهم درس 9 جامعه شناسی یازدهم
فقط سوالات با جواب
رامین وفاروا

درس 9 جامعه شناسی یازدهم

مقصود از چالش فقر و غنا چیست

رامین وفاروا

درس 9 جامعه شناسی یازدهم

مقصود از چالش فقر و غنا چیست

زهرا فرحانی

درس 9 جامعه شناسی یازدهم

جواب سوال یک و سوم و هشتم رو زودی میخوام🙏

اميرحسين صالحی

درس 9 جامعه شناسی یازدهم

سوالات درس جهان دو قطبی

محسن حیدری

درس 9 جامعه شناسی یازدهم

سلام عزیزان اگه سوالات درس۹ را نوشتید بفرستید

اراد احمدی

درس 9 جامعه شناسی یازدهم

لطفا جواب بدید

اسماعیل رضوان فر

درس 9 جامعه شناسی یازدهم

فرهنگ جهان مطلوب چه ویژگی هایی دارد

رتبه بندی کاربران

1

115 امتیاز

3

33 امتیاز

4

25 امتیاز

5

25 امتیاز

6

20 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

10 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

17

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز