انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

فلسفه یازدهم درس 7 فلسفه یازدهم
فقط سوالات با جواب
ziba tork

درس 7 فلسفه یازدهم

منظور از شناخت عقلی چیست؟ با مثال بنویسید. منظور از «معارف و حیانی» چیست؟ ابزار های شناخت انسان را نام ببرید؟ 4مورد.

ziba tork

درس 7 فلسفه یازدهم

حقایقی را که توانایی درک آنها از راه احساس ممکن نیست و فقط عقل درک می کند، کدامند؟

ایران صادقی

درس 7 فلسفه یازدهم

معرفت وحیانی چیست ؟

anita shadman

درس 7 فلسفه یازدهم

به کار ببندیم صفحه ی 56 درس7 رو میشه لطفا الان یکی برام بفرسته جواب هاش رو:')

محسن حیدری

درس 7 فلسفه یازدهم

۱)چگونه میتوان به ترتیب به شناخت روح و شناخت طبیعت دست یافت؟ ۲)افراد عادی چگونه میتوانند از معارف وحیانی بهره ببرند؟

رتبه بندی کاربران

1

105 امتیاز

3

33 امتیاز

4

25 امتیاز

5

25 امتیاز

6

20 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

10 امتیاز

13

5 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز