انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

روانشناسی یازدهم درس7 روانشناسی یازدهم
فقط سوالات با جواب
محمدرضا ..

درس7 روانشناسی یازدهم

جزوه درس هفتم روانشناسی

zero .zero

درس7 روانشناسی یازدهم

عوامل فراموشی چیست؟

یلدا پاهنگ

درس7 روانشناسی یازدهم

باور و نگرش را تعریف کنید؟؟؟ جوابش اگه میشه زود بگین🙏🏻🙏🏻

مارال شبان

درس7 روانشناسی یازدهم

ادراک کارایی چیست؟

مسلم حجتی

درس7 روانشناسی یازدهم

عنصر چیست؟

javad nato

درس7 روانشناسی یازدهم

انواع شناخته

فاطمه دره زرشکی

درس7 روانشناسی یازدهم

جواب سوال لطفا🙏🏻

محدثه مصطفایی

درس7 روانشناسی یازدهم

کسی میدونه چرا سفر نرفتن برای حفظ ارامش درونی (در شرایط کنونی)انگیزه درونی هست؟

رتبه بندی کاربران

1

115 امتیاز

3

33 امتیاز

4

25 امتیاز

5

25 امتیاز

6

20 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

10 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

17

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز