انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

تاریخ یازدهم انسانی درس15 تاریخ یازدهم انسانی
فقط سوالات با جواب
امیرحسین عابد

درس15 تاریخ یازدهم انسانی

سلام دوستان یک انگیزه اکتشافات جغرافیایی را توضیح دهید و دو پیامد سیاسی آن را بنویسید. لطفاً هرچه سریع تر جواب بدهید

امیرحسین عابد

درس15 تاریخ یازدهم انسانی

تاثیر جنگ ملازگرد و تحولات نظامی اندلس در بروز جنگ های صلیبی را به اختصار توضیح دهید.

ainaz naroue

درس15 تاریخ یازدهم انسانی

سوالات درس 15 تاریخ ربع قرن سیطره آمریکا برایران

hadis ❤ ❤

درس15 تاریخ یازدهم انسانی

سوالات درس ۱۵ تاریخ لطفا اگه دارید بدید

رتبه بندی کاربران

1

255 امتیاز

2

75 امتیاز

4

30 امتیاز

6

25 امتیاز

7

25 امتیاز

9

15 امتیاز

10

15 امتیاز

11

15 امتیاز

12

13 امتیاز

13

10 امتیاز

14

10 امتیاز

15

10 امتیاز

16

10 امتیاز

17

10 امتیاز

18

10 امتیاز

20

8 امتیاز