انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

هویت اجتماعی دوازدهم درس 10 هویت اجتماعی دوازدهم
فقط سوالات با جواب
Pari mosavi

درس 10 هویت اجتماعی دوازدهم

سلام دوستان عزیز کسی امتحلن شبه نهایی هویت داره عکس بفرسه ممنون میشم بخاطر فردا می خواستم.

مصیب براهویی

درس 10 هویت اجتماعی دوازدهم

سلام کسی جزوه درس هفته هویت اجتماعی رو داره

رتبه بندی کاربران

1

85 امتیاز

3

35 امتیاز

4

30 امتیاز

5

20 امتیاز

6

15 امتیاز

7

15 امتیاز

8

10 امتیاز

9

10 امتیاز

11

10 امتیاز

12

10 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز