انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

فلسفه دوازدهم درس 3 فلسفه دوازدهم
فقط سوالات با جواب
نفس قاسمی

درس 3 فلسفه دوازدهم

سلام تستای درس سوم و چهارم کامل میخاستم ممنونم🌹

زلیخا یامان

درس 3 فلسفه دوازدهم

سلام بچه ها کسی میتونه درس سوم فلسفه رو برام قشنگ توضیح بده

مبین محمودیان

درس 3 فلسفه دوازدهم

کسی سوالات درس ۳ فلسفه ۲ را درآمورده

زهرا عباسی

درس 3 فلسفه دوازدهم

ویژگی های روابط غیر علی و معلولی لطفا جواب بدید🌹

رضا حسینی

درس 3 فلسفه دوازدهم

بین ممکن الوجود و بلذات و واجب الوجود بالغیره چ نوع رابطه ای وجود دارد چرا؟؟

مریم ادبی

درس 3 فلسفه دوازدهم

این سوالات که از اموز شگاه رهیار سوالات تستیش از کدوم کتابه

فآطیمآ بهرآمی

درس 3 فلسفه دوازدهم

سلآم سوالات درس سوم فلسفه دوازدهم رو میشه بفرستید؟

علی پپپپپ

درس 3 فلسفه دوازدهم

اصل سنخیت علت ومعلول یعنی هرمعلولی ازهرعلت خاصی صادرمیشودواین اصل هم دررفارهمه انسانهاهست پس چرابعضی انسان هابرخلاف این اصل رفتارمیکنندمثلاهمین بحث کنکورکه دانش آموزان به جای خوندن خودکتاب به سراغ معلول های فرعی مثل کتاب های تست متعددوگمراه کننده وموسسات متنوع پس بایدگفت بیشتردانش آموزان به سراغ معلول خواص خودعلت نمی روندپس درنتیجه این اصل دررفتارانسانها نیست آیااینگونه است توضیح دهید?

نرگس صالحی

درس 3 فلسفه دوازدهم

سوالات درس سوم فلسفه بفرسین .. ممنون میشم

رتبه بندی کاربران

1

85 امتیاز

2

25 امتیاز

4

10 امتیاز

5

5 امتیاز

7

5 امتیاز

9

5 امتیاز

10

5 امتیاز

11

5 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

16

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز