انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

تاریخ دوازدهم درس 8 تاریخ دوازدهم انسانی
فقط سوالات با جواب
علی شفیعی

درس 8 تاریخ دوازدهم انسانی

یکی از عواملی که باعث ناکامی و بی اعتباری جامعه ملل شد را بنویسد

عارف تیموری

درس 8 تاریخ دوازدهم انسانی

سر انجام رضا شاه چه شد?

عارف تیموری

درس 8 تاریخ دوازدهم انسانی

دلایل اهمیت مسعله فلسطین را بنویسید

بهاره محمودی

درس 8 تاریخ دوازدهم انسانی

رهبر حزب کمونیست که بود؟

بهاره محمودی

درس 8 تاریخ دوازدهم انسانی

فاشیست به چه معناست؟

بهاره محمودی

درس 8 تاریخ دوازدهم انسانی

فاشیست به چه معناست

Mohammad _s

درس 8 تاریخ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه

رتبه بندی کاربران

1

85 امتیاز

2

25 امتیاز

4

10 امتیاز

5

5 امتیاز

7

5 امتیاز

9

5 امتیاز

10

5 امتیاز

11

5 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

16

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز