انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

تاریخ دوازدهم درس 7 تاریخ دوازدهم انسانی
فقط سوالات با جواب
مبینا زمانی

درس 7 تاریخ دوازدهم انسانی

کسی سوالات درس ۷ کتاب ماجراهای من و درسام تاریخ دوازدهم رو داره ؟؟ 🥺🥺

رضا شمس الدین مقدم

درس 7 تاریخ دوازدهم انسانی

سلام اگه فیلم +جزوه سوال دارین برای قبولی امتحانات نهایی برام بفرستید کتابم سفید هست🥺

dena darell

درس 7 تاریخ دوازدهم انسانی

رضا خان در زمان نخست وزیری کدام شورش را در جنوب سرکوب کردند؟

سارا شایگان

درس 7 تاریخ دوازدهم انسانی

زمینه نضهت مشروطه را نام برده ویک مورد را توضیح دهید؟

مائده یوسفوند

درس 7 تاریخ دوازدهم انسانی

استعمارگران چگونه بخشهایی از هند را تصرف کردند؟

Mohammad _s

درس 7 تاریخ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه درس ۷ و ۸ تاریخ ممنون میشم

Mohammad _s

درس 7 تاریخ دوازدهم انسانی

یکی جوابای پرسش نمونه در ۷ و ۸ تاریخو به من بده لطفا ❤

رتبه بندی کاربران

1

145 امتیاز

2

45 امتیاز

3

35 امتیاز

4

30 امتیاز

5

25 امتیاز

6

20 امتیاز

7

15 امتیاز

8

13 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

10 امتیاز

13

10 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز