انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

تاریخ دوازدهم درس 7 تاریخ دوازدهم انسانی
فقط سوالات با جواب
سارا شایگان

درس 7 تاریخ دوازدهم انسانی

زمینه نضهت مشروطه را نام برده ویک مورد را توضیح دهید؟

مائده یوسفوند

درس 7 تاریخ دوازدهم انسانی

استعمارگران چگونه بخشهایی از هند را تصرف کردند؟

Mohammad _s

درس 7 تاریخ دوازدهم انسانی

جواب پرسش های نمونه درس ۷ و ۸ تاریخ ممنون میشم

Mohammad _s

درس 7 تاریخ دوازدهم انسانی

یکی جوابای پرسش نمونه در ۷ و ۸ تاریخو به من بده لطفا ❤

رتبه بندی کاربران

1

85 امتیاز

2

25 امتیاز

3

15 امتیاز

5

10 امتیاز

6

5 امتیاز

7

5 امتیاز

8

5 امتیاز

10

5 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

15

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز