انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

فلسفه دوازدهم درس 11 فلسفه دوازدهم
فقط سوالات با جواب
مریم سادات میری

درس 11 فلسفه دوازدهم

سلام چجوری امتحان نهایی فلسفه و جامعه شناسی ریاضی و جغرافیا رو قبول بشیم نمره قبولی بگیریم ؟؟

رتبه بندی کاربران

1

145 امتیاز

2

45 امتیاز

3

35 امتیاز

4

30 امتیاز

5

25 امتیاز

6

20 امتیاز

7

15 امتیاز

8

13 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

10 امتیاز

13

10 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز