انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

جامعه شناسی دوازدهم درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم
فقط سوالات با جواب
عاطغه کیانی

درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم

سلام بچه ها هرکی میتونه درس چهارو برام توضیح بده امتحان دارم فردا

فاطمه صادقی

درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم

دوستان جامعه شناسی دوازدهم درس ۴ نمونه سوال داره بفرست فردا امتحان دارم

yasin mohamadi

درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم

اکه میشه سریع جواب بدید♥️♥️

yasin mohamadi

درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم

اگه میشه زود جواب بدید♥️

ایمان صیادی

درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم

جزوه درس چهارم

راحیل سجادی

درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم

جامعه شناسی تبیینی یعنی چی

محمد حسین مسعودی

درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم

روشنفکری چیست

رها حیدری

درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم

تمرکز متن پوزیتویو بر چه چیزی است

آیدا ترکان

درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم

هریک از موارد زیر به ترتیب ناظر بر تقسیم بندی اجزای جهان اجتماعی بر کدام مبنا و اساس است؟

مهدی کهنوجی

درس چهارم جامعه شناسی دوازدهم

میزان تسلط وتعیین کنندگی ساختار اجتمایی وباکنش انسانی توضیح دهید

رتبه بندی کاربران

1

85 امتیاز

2

25 امتیاز

4

10 امتیاز

5

5 امتیاز

7

5 امتیاز

9

5 امتیاز

10

5 امتیاز

11

5 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

16

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز