انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

تاریخ دوازدهم درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی
فقط سوالات با جواب
Faty Mirzaei

درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی

سلام دوستان جواب این سوال چی میشه؟ به نظر مورخان شهادت چه شخصی یکی از فجیع ترین اعمال مشروطه خواهان بود؟

Morteza eskanfaty

درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی

سلام نهضت مشروطه به زبان ساده .و حکومت مشروطه معنیش چیه

فاطمه آقایی

درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی

اولین روزنامه چاپ شده در ایران با چه نامی و توسط چه وسب منتشر شد ؟ کاغذ اخبار

محمد دوازدهم

درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی

دوستان کسی نمونه سوال تارخ درس یک تا پنج داره

مهسا جهانی

درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی

نمونه سوال میخوام که بتونم خودم برای امتحان محک بزنم🙏🙏

محمد الجابری

درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی

کدام پادشاهان قاچاربیشترین میزان رااز کشورهای اروپایی گرفته‌اند واز چه کشورهای بود؟ کشورها را نام ببرید

علیرضا محرمی

درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی

سوالات درس پنجم

خلیل بلوچ

درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی

زود جواب بدید

مهدی امینی

درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی

کشور های مستمر انگیلیس را نام ببرید

هادی حسنی

درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی

یکی ازدستاوردهای انقلاب مشروطه گسترش سریع چه بود؟

لیندا نمایی

درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی

نمونه سوال دیماه هرکی داره

رتبه بندی کاربران

1

145 امتیاز

2

55 امتیاز

3

35 امتیاز

4

35 امتیاز

5

30 امتیاز

6

25 امتیاز

7

20 امتیاز

8

15 امتیاز

9

13 امتیاز

11

10 امتیاز

12

10 امتیاز

13

10 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز