انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

تاریخ دوازدهم درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی
فقط سوالات با جواب
مهسا جهانی

درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی

نمونه سوال میخوام که بتونم خودم برای امتحان محک بزنم🙏🙏

محمد الجابری

درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی

کدام پادشاهان قاچاربیشترین میزان رااز کشورهای اروپایی گرفته‌اند واز چه کشورهای بود؟ کشورها را نام ببرید

علیرضا محرمی

درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی

سوالات درس پنجم

خلیل بلوچ

درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی

زود جواب بدید

مهدی امینی

درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی

کشور های مستمر انگیلیس را نام ببرید

هادی حسنی

درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی

یکی ازدستاوردهای انقلاب مشروطه گسترش سریع چه بود؟

لیندا نمایی

درس 5 تاریخ دوازدهم انسانی

نمونه سوال دیماه هرکی داره

رتبه بندی کاربران

1

85 امتیاز

2

25 امتیاز

4

10 امتیاز

5

5 امتیاز

7

5 امتیاز

9

5 امتیاز

10

5 امتیاز

11

5 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

16

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز