انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

فلسفه دوازدهم درس 7 فلسفه دوازدهم
فقط سوالات با جواب
مطهره بهزادی

درس 7 فلسفه دوازدهم

سوالات درس هفتم دارین برا بفرستین

🙃Z🙃 Moghi

درس 7 فلسفه دوازدهم

درس ۷ صفحه ۵۰ منظور از اینکه در اندیشه حکیمان ایران باستان،خرد با وجود آفریدگار متحد و یگانه هست چیه؟

رتبه بندی کاربران

1

85 امتیاز

2

25 امتیاز

4

10 امتیاز

5

5 امتیاز

6

5 امتیاز

7

5 امتیاز

9

5 امتیاز

10

5 امتیاز

11

5 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

16

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز