انتخاب واحد درسی

پایه چهارم

فارسی چهارم درس هفدهم فارسی چهارم
فقط سوالات با جواب
atna mirzzaii

درس هفدهم فارسی چهارم

نوشتن ۵ جمله مرکب با استفاده از(سپس، بعد) معرکه میدم لطفاً زود بگید ظهر میخوام برم مدرسه تانفر دوم معرکه داره

دخت بی عصاب

درس هفدهم فارسی چهارم

فارسی صفحه ۱۳۸و ۱۳۹ عکس بفرستید

♡♡ ❀❀

درس هفدهم فارسی چهارم

طرح نقاشی دارک می خوام معر که میدم

سومیا صفری

درس هفدهم فارسی چهارم

طرح نقاشی دارک می خوام

سومیا صفری

درس هفدهم فارسی چهارم

کی کتونی اسکیت شونده داره

سومیا صفری

درس هفدهم فارسی چهارم

کی کتونی اسکیت شونده داره با عکس معرکه میدم

سومیا صفری

درس هفدهم فارسی چهارم

اسمتون چیه و چه معنی داره سومیا:دوست داشتنی ، مغرور

ایدا شهیکی ♥️

درس هفدهم فارسی چهارم

دوستان یکی میشه برام انشا در مورد تعطیلات تابستان بگه خواهش میکنم🙏🙏🙏

ARMY 💜

درس هفدهم فارسی چهارم

معرکه تاج میدم زود جواب بدید خواهش🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

رتبه بندی کاربران