انتخاب واحد درسی

پایه چهارم

مطالعات اجتماعی چهارم
فقط سوالات با جواب
ivikeh eran

درس 11 مطالعات اجتماعی چهارم

جواب رو بنویسید معرکه میدم

m. s..

درس 12 مطالعات اجتماعی چهارم

جواب بدید معرکه میدم

پویان مقیمی

درس 11 مطالعات اجتماعی چهارم

هرکی بهترین سوال از اجتماعی چهارم را بده معرکه میدم🌌

m. s..

درس 11 مطالعات اجتماعی چهارم

جواب بدید تاج میدم

m. s..

درس 11 مطالعات اجتماعی چهارم

جواب بدید

ivikeh eran

درس 13 مطالعات اجتماعی چهارم

برام نمونه سوال بفرستی بهت مرکه میدم ۱۰تا سوال

عطیه گودرزی

درس 9 مطالعات اجتماعی چهارم

ساعت زمان رو میشه توضیح بدین

عطیه گودرزی

درس 1 مطالعات اجتماعی چهارم

ویژگی های دوست خوب

الناز صمدیه

درس 13 مطالعات اجتماعی چهارم

می‌خوام که از این درس به من یکم اطلاع بدین

پریماه عبدالملکی

درس 7 مطالعات اجتماعی چهارم

سلام لطفا سوالات مطالعات اجتماعی در هفتم پایه پنجم رو میخواستم ممنون

مریم احمدی

درس 5 مطالعات اجتماعی چهارم

سلام در حد بیست بیستون دوتا سوال بدین ترم اول آزمون دارم

m. s..

درس 8 مطالعات اجتماعی چهارم

جواب بدید معرکه تاج .. میدم

m. s..

درس 8 مطالعات اجتماعی چهارم

سریع جواب بدید تاج میدم

مهدیس ملکی نژاد

درس 10 مطالعات اجتماعی چهارم

چگونه علوم وفنون اسلامی انتقال پیدا کرد؟

مهتاب بهشتی

درس 5 مطالعات اجتماعی چهارم

میشه این کاربرگ روبرام حل کنید

علی اصغر حیدری

درس 1 مطالعات اجتماعی چهارم

انسان موجودی چیست

سید مارال موسوی

درس 8 مطالعات اجتماعی چهارم

لطفاً جواب بدید معرکه میدم از اینترنت نباشه لطفا

نازی ‌تک پر

درس 7 مطالعات اجتماعی چهارم

صفحه ۳۰ جواب به کار ببندیم لطفا از اینترنت نباشه

رتبه بندی کاربران