انتخاب واحد درسی

پایه چهارم

هدیه های آسمان چهارم درس 7 هدیه های اسمانی چهارم
فقط سوالات با جواب
... ...

درس 7 هدیه های اسمانی چهارم

کدام شهر، تیمم بر خاک آن، ثواب بیشتری دارد؟

... ...

درس 7 هدیه های اسمانی چهارم

در چه مواردی میتوانیم تیمم کنیم؟

ابوطالب ابرو مندی

درس 7 هدیه های اسمانی چهارم

شب بهثت به چه شبی میگویند؟

پرهام محمدی

درس 7 هدیه های اسمانی چهارم

تیمم برچه چیزی واجب است

پریماه عبدالملکی

درس 7 هدیه های اسمانی چهارم

سلام میشه نمونه سوال هدیه درس هفتم رو بگید تاج میدم

پریماه عبدالملکی

درس 7 هدیه های اسمانی چهارم

کسایی که سوال متن درآوردن بفرستید ممنون

رتبه بندی کاربران