انتخاب واحد درسی

پایه چهارم

علوم تجربی چهارم درس 4 علوم چهارم
فقط سوالات با جواب
پریسا فروزان

درس 4 علوم چهارم

سریع جواب بدین

가잘 압바시

درس 4 علوم چهارم

حل کنید معرکه میدم اگر درست باشد

الناز 😊

درس 4 علوم چهارم

سلام نمونه سوال لطفا از درس یک تا چهار

.. ..

درس 4 علوم چهارم

نمونه سوال علوم از فصل ۱ تا ۴ میخواهم اگر دقت کنید هر کی به من جواب درست داده من بهش معرکه رو دادم و زیر قولم نمیزنم معرکه میدم فقط نمونه سوال بدید

المیرا خزایی

درس 4 علوم چهارم

سلام لطفا نمونه سوال علوم درس ۴ را بفرستید ممنون

Mobina shahbaz

درس 4 علوم چهارم

جواب لطفا هواپیمایی با سرعت ثابت ۹۰۰ کیلومتر بر ثانیه در حرکت است. این هواپیما در مدت ۱۰ دقیقه چه مسافتی را می پیماید؟

النا رئوفی

درس 4 علوم چهارم

کار کلید چیست؟

رتبه بندی کاربران

1

89 امتیاز

2

75 امتیاز

3

71 امتیاز

6

60 امتیاز

7

55 امتیاز

8

55 امتیاز

9

35 امتیاز

12

25 امتیاز

13

23 امتیاز

15

20 امتیاز

17

15 امتیاز

19

15 امتیاز

20

15 امتیاز