انتخاب واحد درسی

پایه چهارم

نگارش چهارم درس 13 نگارش چهارم
فقط سوالات با جواب
🌻آوینا🏀 🏀آهنگر💛

درس 13 نگارش چهارم

گرداگرد= گرد + ا + گرد لبالب = لب + ا + لب سراسر = سر + ا + سر دمادم = ؟ ‌ جواب بده خوشگل معرکه داره😋💜💌

کوثر شریفی

درس 13 نگارش چهارم

سلام نگارش صفحه ۷۹راحل کنید نابهتون معرکه بدم

ارسلان بیابانی

درس 13 نگارش چهارم

بمبنینینبنن

فاطمه پوروالی

درس 13 نگارش چهارم

سلام میشه تمام تمرینات درس ۱۳ رو بگین ممنون

رتبه بندی کاربران