انتخاب واحد درسی

پایه چهارم

فارسی چهارم درس سوم فارسی چهارم
فقط سوالات با جواب
کوکی ...

درس سوم فارسی چهارم

کدام گزینه با کلمه . اطراف . متزاد است ۱ حومه. ۲ جهت. ۳. کنار. ۴. خانه معرکه داره تا نفر ۳

.. ..

درس سوم فارسی چهارم

نمونه سوالی که امتحان فارسی درس ۲و۳ را داده اید را بفرستید هر کسی زود تر بفرسته معرکه میدم

Kamisha ฅ^•ﻌ•^ฅ

درس سوم فارسی چهارم

از نظر نویسنده پسر در درس۳ چه ویژگی هایی داشت؟ معرکه میدم

امید ابراهیمی

درس سوم فارسی چهارم

لطفاً میشه جواب اینو بگین هرکس بگه معرکه وتاج میدم

fatemeh هشتم

درس سوم فارسی چهارم

مگه معنی (جلوه) شکوه نیست

نگین اعتمادی

درس سوم فارسی چهارم

بچه ها جواب بدین معرکه میدم

نگین اعتمادی

درس سوم فارسی چهارم

بچه ها جوابش چی میشه

رتبه بندی کاربران

3

75 امتیاز

8

35 امتیاز

9

33 امتیاز

11

25 امتیاز

12

23 امتیاز

13

15 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

16

15 امتیاز

17

10 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز