انتخاب واحد درسی

پایه چهارم

نگارش چهارم درس 14 نگارش چهارم
فقط سوالات با جواب
نازلی حسین زاده

درس 14 نگارش چهارم

سلام میشه یکی جواب صفحه ی ۸۶ بفرسته. معرکه میدم الان فردانه

🌻آوینا🏀 🏀آهنگر💛

درس 14 نگارش چهارم

معنی این بیت شعر را بنویسید.💌 علم ، چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست ، نادانی باهوش ها جواب بدن 😎💛😋

یسنا حسن زاده

درس 14 نگارش چهارم

گام به گام می خوام اینترنت نباشه چون معرکه نمیدم

رتبه بندی کاربران

1

89 امتیاز

3

75 امتیاز

4

71 امتیاز

5

70 امتیاز

7

65 امتیاز

9

55 امتیاز

10

40 امتیاز

11

35 امتیاز

14

25 امتیاز

16

23 امتیاز

18

20 امتیاز

20

15 امتیاز