انتخاب واحد درسی

پایه چهارم

مطالعات اجتماعی چهارم درس 5 مطالعات اجتماعی چهارم
فقط سوالات با جواب
مریم احمدی

درس 5 مطالعات اجتماعی چهارم

سلام در حد بیست بیستون دوتا سوال بدین ترم اول آزمون دارم

مهتاب بهشتی

درس 5 مطالعات اجتماعی چهارم

میشه این کاربرگ روبرام حل کنید

رتبه بندی کاربران

1

15 امتیاز

2

10 امتیاز

3

5 امتیاز

4

5 امتیاز

5

5 امتیاز

6

5 امتیاز

8

5 امتیاز