انتخاب واحد درسی

پایه چهارم

علوم تجربی چهارم
فقط سوالات با جواب
m. s..

درس 8 علوم چهارم

جواب بدید تاج میدهم

m. s..

درس 8 علوم چهارم

زود جواب بدید تاج معرکه میدم

m. s..

درس 8 علوم چهارم

سلام جواب بدید

Liya jk✨🖤

درس 7 علوم چهارم

میشه لطفاً سوالات علوم نوبت اول رو بفرستید ؟

Fateme mosyi

درس 1 علوم چهارم

مراحل روش علمی چیست❓ زود جواب بدین معرکه میدم

m. s..

درس 8 علوم چهارم

جواب بدید معرکه و تاج میدم

مهدیس ملکی نژاد

درس 1 علوم چهارم

سلام میشه چند تا نمونه سوال علوم بفرستین نوبت اول

ستایش زمانی

درس 6 علوم چهارم

اثرات نیرو را بر جسم بنویسید

m. s..

درس 6 علوم چهارم

جواب زود بدید معرکه میدهم

m. s..

درس 6 علوم چهارم

سریع جواب بدید معرکه تاج میدم

Kim Baran

درس 1 علوم چهارم

برخورد‌شهاب‌سنگ‌به‌زمین‌را‌به‌چه‌چیزی‌میتوان‌تشبیه‌کرد‌? هر‌کی‌زودتر‌بوه‌معرکه‌میدم)

یسنا شفیعی

درس 3 علوم چهارم

سلام کسی جواب این سوال رو بلده؟

معین ...

درس 1 علوم چهارم

چگون میتوانیم ماسه وشن را از هم جدا کنیم؟ راه حل خود را توضیح دهید

... ...

درس 2 علوم چهارم

سلام کامپیوتر جزو کدام انرژی میشود؟

رتبه بندی کاربران