انتخاب واحد درسی

پایه چهارم

مطالعات اجتماعی چهارم درس 10 مطالعات اجتماعی چهارم
فقط سوالات با جواب
مهدیس ملکی نژاد

درس 10 مطالعات اجتماعی چهارم

چگونه علوم وفنون اسلامی انتقال پیدا کرد؟

رتبه بندی کاربران

1

15 امتیاز

2

10 امتیاز

3

5 امتیاز

4

5 امتیاز

5

5 امتیاز

7

5 امتیاز

8

5 امتیاز