انتخاب واحد درسی

پایه چهارم

قرآن چهارم درس 5 قران چهارم
فقط سوالات با جواب
مهدیه میناخانی

درس 5 قران چهارم

نمونه سوال

مرسلین و مستقیم یعنی چه؟ معــــــــــــــــــرکه میدم🙂

رتبه بندی کاربران