انتخاب واحد درسی

پایه چهارم

فارسی چهارم درس هفتم فارسی چهارم
فقط سوالات با جواب
کاربر پرسان

درس هفتم فارسی چهارم

سلام ببخشید در کتاب فارسی معنی خودکار چی میشه؟

m. s..

درس هفتم فارسی چهارم

دربارهی همای رحمت هر چه فهمیدید در یک بند بنویسید فارسی چهارم زود جواب بدید معرکه میدهم

رتبه بندی کاربران

1

15 امتیاز

2

10 امتیاز

3

5 امتیاز

4

5 امتیاز

5

5 امتیاز

6

5 امتیاز

8

5 امتیاز