انتخاب واحد درسی

پایه دهم

علوم و فنون ادبی دهم درس 5 علوم و فنون ادبی دهم
فقط سوالات با جواب
مبینا مینائیان

درس 5 علوم و فنون ادبی دهم

بچه ها اینو حل کنید

امیر لاشاری

درس 5 علوم و فنون ادبی دهم

چهار یا پنج بیت بفرستید و هجا و مصوت و صامت هارا مشخص کنید الان

zahra karimi

درس 5 علوم و فنون ادبی دهم

سلام بچه ها میشه نکاتی رو که در شمردن هجا ها و بخش کردنشون باید رعایت کنیم رو بگین

محمد ظفری

درس 5 علوم و فنون ادبی دهم

درس ۵ عروض قافیه توضیح مختصر لطفا.

فاطمه شاهسونی

درس 5 علوم و فنون ادبی دهم

سلام جواب خودارزیابی درس پنج سوال 5 رومیخوام؟ مصرع دوم چه جورهجا هارومینویسیم؟

دخی مغرور

درس 5 علوم و فنون ادبی دهم

واج چیست مصوت و صامت چیست توضیح کامل میخوام لطفا

رتبه بندی کاربران

1

195 امتیاز

2

75 امتیاز

3

53 امتیاز

4

53 امتیاز

5

45 امتیاز

6

35 امتیاز

7

35 امتیاز

10

25 امتیاز

11

25 امتیاز

12

21 امتیاز

13

21 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

17

11 امتیاز

18

10 امتیاز

19

10 امتیاز