انتخاب واحد درسی

پایه دهم

تاریخ دهم انسانی درس8 تاریخ دهم
فقط سوالات با جواب
مصطفی محمودی

درس8 تاریخ دهم

چرا تاریخ نگاری در دوره ایران باستان ضعیف شد؟؟؟؟

سینا سینا

درس8 تاریخ دهم

کسی اگر امتحان تاریخ رو داده سوالاتش برام بگه نوبت اول از درس ۱ تا ۸

سینا سینا

درس8 تاریخ دهم

سلام فردا امتحان دارم تاریخ کدوم سوال ها حتمی برای امتحان میاد بگه

مهرشاد رزلانسری

درس8 تاریخ دهم

لطفاً کسی درس هشتم کتاب تاریخ دهم انسانی بلد عکس بگیرید بفرستید ممنون

ستایش ایمانی

درس8 تاریخ دهم

سلام کسی هست سوال های کتاب رو داشته باشه؟

مهدیه ...

درس8 تاریخ دهم

کسی نمونه سوال داره از درس اول تا هشتم امروز امتحان دارم کمکم کنین

زهرا قراباغلی

درس8 تاریخ دهم

سلام سوال اسکندر در کجا و بعد از مرگ وی چه اتفاقی افتاد؟

زینب حاج خلیلی

درس8 تاریخ دهم

حکومت ساسانی برای جلوگیری از غارتگری اعراب چه اقدامی انجام داد

زهرا حیدری

درس8 تاریخ دهم

باستان شناسی چیست؟

سحر علی زادع

درس8 تاریخ دهم

خلیج فارس ....... نقش مهمی در برقراری ارتباط میان سرزمین های دور و نزدیک جهان داشت

Roam satani

درس8 تاریخ دهم

مهمترین شهرهای باستانی را نام ببرید؟

..... .....

درس8 تاریخ دهم

مهمترین پیشرفت چشمگیری که در دوره ایلامی ها شکل گرفت

عرفان کرد

درس8 تاریخ دهم

عامل انحطاط حکومت ایلام چگونه بود؟

Erfan Akbari

درس8 تاریخ دهم

تاریخ نمونه سوال دی ماه لطفا زودبفرستید فردا امتحان دارم تادرس چند امتحانه؟

Erfan Akbari

درس8 تاریخ دهم

سلام لطفا نمونه سوالات دی ماه تاریخ رو بفرستید امتحان دارم ممنون تادرس چند امتحانه؟

Erfan Akbari

درس8 تاریخ دهم

سلام نمونه سوال تاریخ دی ماه و تاریخ تادرس چند میاد؟امتحان

هلنا نجات

درس8 تاریخ دهم

نمونه سوالات نوبت اول میخوام فردا امتهان تاریخ دارم

نگین بخشنده

درس8 تاریخ دهم

بچه ها لطفا درس هشتو واسم به طور خلاصه بگین لطفا تا ساعت ۵بگین

رتبه بندی کاربران

1

195 امتیاز

2

75 امتیاز

3

53 امتیاز

4

53 امتیاز

5

45 امتیاز

6

35 امتیاز

7

35 امتیاز

10

25 امتیاز

11

25 امتیاز

12

21 امتیاز

13

21 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

17

11 امتیاز

18

10 امتیاز

19

10 امتیاز