انتخاب واحد درسی

پایه دهم

علوم و فنون ادبی دهم درس 6 علوم و فنون ادبی دهم
فقط سوالات با جواب
فاطمه فدایی

درس 6 علوم و فنون ادبی دهم

بچه ها هرکی امتحان میانترم علوم فنون رو داده یا نمونه سوال داره بفرسته ممنون میشم معرکه میزنم

محمد حسین حسینی

درس 6 علوم و فنون ادبی دهم

جواب خود ارزیابی درس ششم دهم

Masomeh Sadat

درس 6 علوم و فنون ادبی دهم

سلام زنده و مرده چرا سجع مطرف هستند؟

دخی مغرور

درس 6 علوم و فنون ادبی دهم

متوازی متوازن مطرف رو توضیح بدید

رتبه بندی کاربران

2

55 امتیاز

3

53 امتیاز

4

45 امتیاز

6

21 امتیاز

8

15 امتیاز

9

15 امتیاز

10

15 امتیاز

11

15 امتیاز

12

15 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

16

15 امتیاز

17

14 امتیاز

18

13 امتیاز

19

10 امتیاز

20

5 امتیاز