انتخاب واحد درسی

پایه دهم

تاریخ دهم انسانی درس16 تاریخ دهم
فقط سوالات با جواب
معصومه ...

درس16 تاریخ دهم

عوامل سقوط دوره ساسانی چه بود؟

ابوالفضل رحیمی

درس16 تاریخ دهم

سلام سوالات درس ۱۶ میخواستم میشه بفرستین

محمد عباس زاده

درس16 تاریخ دهم

دوموردازویژگی های مهم هنرومعماری عصرهخامنشی رراتضیح دهید؟

مجید فاضلی

درس16 تاریخ دهم

باستان شناس کیست؟

علی اصلانلو

درس16 تاریخ دهم

كاخ آپادانا در شهر شوش به دستور چه کسی ساخته شد

مهدی هاشمی

درس16 تاریخ دهم

درباره‌ی هنر موسیقی در دوره‌ی ساسانی توضیح دهید

آیدا سردارپور

درس16 تاریخ دهم

کسی@برای@مرور@درسای@دهم@انسانیو@میخونه؟ برنامه@ریزیتون@چجوریه؟

Mohammad Amni

درس16 تاریخ دهم

کسی@می@دونه@که@تخت@جمشید@چگونه@بر@پا@شد@؟

رتبه بندی کاربران

2

55 امتیاز

3

53 امتیاز

5

21 امتیاز

7

15 امتیاز

9

15 امتیاز

10

15 امتیاز

11

15 امتیاز

12

15 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

16

14 امتیاز

17

13 امتیاز

18

10 امتیاز