انتخاب واحد درسی

پایه دهم

اقتصاد دهم درس 14 اقتصاد دهم
فقط سوالات با جواب
فرشته طاهری

درس 14 اقتصاد دهم

سلام میشه بگین باافزایش قیمت مقدار...........کاهش میابد وبرعکس جای خالی چیمیشه

فرشته طاهری

درس 14 اقتصاد دهم

نمونه سوالات درس ۱۴ روبهم میگین امتحان دارم

فرشته طاهری

درس 14 اقتصاد دهم

اطمینانی که.مردم به ارزش پول درمبادلات دارند چی گفته میشه

فرشته طاهری

درس 14 اقتصاد دهم

سلام میشه بمن نمونه سوال ازهمه درسابدین ممنون😔

ابوالفضل مولوی

درس 14 اقتصاد دهم

دو اصلی و مهم تورم را بیان کنید؟

رتبه بندی کاربران

2

55 امتیاز

3

53 امتیاز

4

45 امتیاز

6

21 امتیاز

8

15 امتیاز

9

15 امتیاز

10

15 امتیاز

11

15 امتیاز

12

15 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

16

15 امتیاز

17

14 امتیاز

18

13 امتیاز

19

10 امتیاز

20

5 امتیاز