انتخاب واحد درسی

پایه دهم

تاریخ دهم انسانی درس14 تاریخ دهم
فقط سوالات با جواب
مهنا سپاهی

درس14 تاریخ دهم

دوستان سوالات تاریخ درس چهاردهم رو بفرستین ممنون میشم

آرمین عباسی

درس14 تاریخ دهم

دین و عقاید ایران باستان از دوران ماد تا ساسانیان چگونه بود؟

ابوالفضل بیگدلی

درس14 تاریخ دهم

تا زمان داریوش در بیشتر مناطق قلمرو هخامنشی مبادلات چگونه صورت می گرفت و سکه های طلا و نقره در چه مناطقی را یج بود و زرتشت چه اموری را نهی می کرد

رتبه بندی کاربران

2

55 امتیاز

3

53 امتیاز

4

45 امتیاز

6

21 امتیاز

8

15 امتیاز

9

15 امتیاز

10

15 امتیاز

11

15 امتیاز

12

15 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

16

15 امتیاز

17

14 امتیاز

18

13 امتیاز

19

10 امتیاز

20

5 امتیاز