انتخاب واحد درسی

پایه دهم

جامعه شناسی دهم درس 12 جامعه شناسی دهم
فقط سوالات با جواب
مریم فیروزی

درس 12 جامعه شناسی دهم

‌امتحان جامعه شناسی ( درس ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶) فصل ۲ هویت

مهسا رمضانیان

درس 12 جامعه شناسی دهم

زمان وقوع اولین تحول هویتی در غرب چه بود و نتیجه ان چه شد

avisa zz

درس 12 جامعه شناسی دهم

بچه ها امروز،امتحان جامعه شناسی دارم دوازده درس کی میتونه کمک کنه😥

محمد مهدی شریفی

درس 12 جامعه شناسی دهم

انواع روابط اجتماعی را تعریف کنید؟

محمد مهدی شریفی

درس 12 جامعه شناسی دهم

روابط های جهان اجتماعی ؟

ریحانه ..

درس 12 جامعه شناسی دهم

از خود بیگانگی فرهنگی چیست؟

رتبه بندی کاربران

2

55 امتیاز

3

53 امتیاز

5

21 امتیاز

7

15 امتیاز

9

15 امتیاز

10

15 امتیاز

11

15 امتیاز

12

15 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

16

14 امتیاز

17

13 امتیاز

18

10 امتیاز