انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

تحلیل فرهنگی فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم
فقط سوالات با جواب
Ati k, d

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

اگه کسی جواب این سوالات رو بلده برام بفرسته واجبه

Aylin mohamadi

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

بنده ک‌ن چون اصن کتابشو ندارم‌😂

Aylin mohamadi

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

من چهل تست تونستم بزنم ینی از اونی ک مطمئن بودم زدم ب چیزی ک شک داشتم اونو نزدم منم طبق برنامه گزینه دو پیش میرفتم از چیزای ک اع یازدهمی خونده بودم تو تابستان چند روز قبله کنکور ی دور کردم یعنی جامعه شناسی ک مفهومی اورده بودو تونستم ی دوازده تایی تست بزنم بیشترش اع همین یازدهمی و دهمی اومده بود خعل کم تمزکشون ب دوازدهمی ها کرده بودن و کم اع دوازدهم هایی ک خوندیم اوردن بنظر منم اگ بتونیم ی دو س تا دور بکنیم کتابارو با بهترین رتبه قبول شیم خودم ک کم خوندم ب خودم ایمان دارم یعن امید دارم با بهتری

Aylin mohamadi

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

بچه هاا دوازدهم کنکور دی ماه دادین چطور بود؟؟

Erfaneh Jalali

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

میشه ی کتاباقتصاد خوب برا کنکور امسال معرفی کنید

فاطمه ولیاس

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

سوالات درس اول چیستی فرهنگ

سعیده آزادپور

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

سلام عزیزان کسی سوال تحقیق کنید رو حل کرد برای من هم بفرسته ممنون میشم فقط زود جواب بدین

ly morado

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

نمونه سوال مهم تحلیل فرهنگی^^

... ‌....

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

هر جهان فرهنگی ب دو بعد .... و .... تقسیم میشود

ابوالفضل حبیبی

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

تحلیل فرهنگ چیست

مریم افروشه

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

منظور از فرهنگ و تحلیل فرهنگی چیست؟

محمد طولابی

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

سوال ارتباط اجتماعی در بستر ............ و توسط آن اتفاق می افتد در فرهنگ های غیر دینی ........ اجتماعی ضمانت اجرای اخلاق است

مریم ادبی

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

سوالات صحیح و غلط و جای خالی

samina sadat hoseini nasab

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

چه كساني مي توانند منادي وحدت و انسجام جامعه باشند؟

samina sadat hoseini nasab

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

صحيح ياغلط بودن عبارات زير را مشخص كنيد. ص غ الف) امروزه سوادبه توانايي خواندن ونوشتن وحساب كردن محدودمي شود . ) ب باورقدرتمندترين عنصرفرهنگ است . ) ج هرچه دامنه ديگران گسترده تر باشدرشدشخصيت وتعالي فرهنگ فزونترمي شود . ) د هرچه مبادله اطلاعات سريعتر انجام شود دستيابي به توسعه غيرممكن تراست

𝓐𝓶𝓲𝓡.𝓗𝓸𝓼𝓼𝓲𝓝. 𝓡𝓪𝓸𝓾𝓕

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

1_چرا انسان موجودی اجتماعی است؟ 2_سطح رابطه نشان دهنده چیست؟ 3_معمولا چند سطح اصلی در روابط انسانی می توان دید؟ 4_ویژگی های سطوح روابط انسانی را بنویسید؟ 5_منظور از رفتار چیست؟ 6_ویژگی مهم رابطه صمیمی چیست؟ 7_چند مورد از ابعاد یا جنبه های روابط انسانی را بنویسید؟ 8_سطح آشنایی از سطوح روابط انسانی را توضیح دهید؟ 9_سطح همکاری از سطوح روابط انسانی را توضیح دهید؟ 10_سطح صمیمیت از سطوح روابط انسانی را توضیح دهید؟ 11_سطح عشق اط سطوح روابط انسانی را با مثال توضیح دهید؟ 12_در کدام سطح روابط اعتماد واحسا

zahra fattahi

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

اعتیاد اینترنتی چیست

پریسا بیرانود

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

فرهنگ را تعریف کنید؟

مصونا صادقی

فصل 1 تحلیل فرهنگی دوازدهم

سلام .هرکی جواب بده ممنون میشم .فصل اول د

رتبه بندی کاربران

2

30 امتیاز

3

25 امتیاز

4

15 امتیاز

5

15 امتیاز

6

10 امتیاز

7

10 امتیاز

8

10 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

6 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز