انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

هویت اجتماعی دوازدهم درس2 هویت اجتماعی دوازدهم
فقط سوالات با جواب
مینا ااا.

درس2 هویت اجتماعی دوازدهم

کسی اینو بلده؟

kosar :::::::

درس2 هویت اجتماعی دوازدهم

ارزش ها وهنجارها چگونه تحقق پیدا میکنند؟ ممنون میشم جواب بدین

amir farazi

درس2 هویت اجتماعی دوازدهم

💥آقاااا زووود لطفا حیاتیه مقایسه کنیددد صفحه دوااااازده هویت اجتماااعیییی💥

amir farazi

درس2 هویت اجتماعی دوازدهم

جواب نمونه بیاورید صفحه ۱۰ هویت اجتماعی رو کسی میفرسته؟

چرابه برخی ازپدیده ها پدیده اجتماعی می گویند. جواب این سوال لطفا

sare ._b

درس2 هویت اجتماعی دوازدهم

منظور از پدیده اجتماعی چیست؟؟؟؟ این سوالو لطفا توضیح بدید نمیفهمممم

علیرضا احمدی

درس2 هویت اجتماعی دوازدهم

لطفاصفحه 13رابیان کنید

baran ghaderi fariz

درس2 هویت اجتماعی دوازدهم

مریم جان لطفا جواب فعالیت های درس دو و سه رو هم بفرس

baran ghaderi fariz

درس2 هویت اجتماعی دوازدهم

جواب فعالیت های درس دوم

حسین خلیلی

درس2 هویت اجتماعی دوازدهم

سلام. یکی جواب نمونه بیاورید درس دو هویت اجتماعی صفحه 10رو بگه🙏🙏😭😭😭😭😭😭

رتبه بندی کاربران

1

105 امتیاز

3

31 امتیاز

4

25 امتیاز

5

15 امتیاز

6

15 امتیاز

7

13 امتیاز

8

10 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

5 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز