انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

هویت اجتماعی دوازدهم درس6 هویت اجتماعی دوازدهم
فقط سوالات با جواب
الهام فتوحی

درس6 هویت اجتماعی دوازدهم

چند نمونه از ارز دنیوی

الهام فتوحی

درس6 هویت اجتماعی دوازدهم

درس ششم تحرک اجتماعی چیست

هما نقوس

درس6 هویت اجتماعی دوازدهم

سلام.جواب فعالیت های درس ۶هویت اجتماعی را کسی داره؟

رتبه بندی کاربران

1

105 امتیاز

3

31 امتیاز

4

25 امتیاز

5

15 امتیاز

6

15 امتیاز

7

13 امتیاز

8

10 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

5 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز