انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

هویت اجتماعی دوازدهم درس5 هویت اجتماعی دوازدهم
فقط سوالات با جواب
امیرحسین محسنی

درس5 هویت اجتماعی دوازدهم

مقدمه شامل دو بخش است ،هر یک را با توضیح کامل نام برده و مثالی برای هر کدام بنویسید. میشه جواب بدید

yeganeh joon

درس5 هویت اجتماعی دوازدهم

جواب فعالیت ۶ درس پنجم امادگی دفاعی رو لطفا بفرساید برام

نشناسی بهتره

درس5 هویت اجتماعی دوازدهم

سلام لطفا سریع جواب بدین هر یک از موارد زیر نشان دهنده ی رابطه کدام ابعاد هویت با یکدیگر است؟ 1:تولید گازهای گلخانه‌ای و تخریب محیط زیست. 2:در شرایط اقلیمی نامناسب امکان شکل گیری اجتماعات انسانی وجود ندارد.

رتبه بندی کاربران

1

85 امتیاز

2

25 امتیاز

4

10 امتیاز

5

10 امتیاز

6

5 امتیاز

7

5 امتیاز

9

5 امتیاز

11

5 امتیاز

12

5 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز