انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

سلامت و بهداشت دوازدهم درس 13 سلامت و بهداشت دوازدهم
فقط سوالات با جواب
یاسی ..

درس 13 سلامت و بهداشت دوازدهم

سلام بچها من چجوری میتونم از کلاس دهم برای کنکورم آماده شم

Hadieh Shadkam

درس 13 سلامت و بهداشت دوازدهم

اینجاهارو هم باید خوند؟؟ سوال میاد؟ خیلی چرته اخه

تانیا رسول پور

درس 13 سلامت و بهداشت دوازدهم

نمونه سوال نهایی سلامت وبهداشت میخواستم برام بفرستین

رتبه بندی کاربران

1

45 امتیاز

2

34 امتیاز

3

33 امتیاز

4

31 امتیاز

5

25 امتیاز

6

23 امتیاز

7

23 امتیاز

8

15 امتیاز

9

15 امتیاز

10

13 امتیاز

11

13 امتیاز

13

10 امتیاز

14

10 امتیاز

15

8 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز