انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

سلامت و بهداشت دوازدهم درس 14 سلامت و بهداشت دوازدهم
فقط سوالات با جواب
Mohmmad MT

درس 14 سلامت و بهداشت دوازدهم

ادامه سوالات نوبت دوم

Mohmmad MT

درس 14 سلامت و بهداشت دوازدهم

نمونه سوال نوبت دوم

محمد رضا

درس 14 سلامت و بهداشت دوازدهم

دوستان کسی سوالات متن pdfسلامت بهداشت از ۱۴ تا درس داره.خبرم بدید ممنون

لیندا نمایی

درس 14 سلامت و بهداشت دوازدهم

سلام .سوالات شبه نهایی سلامت رو میخواستم

P. S 2019

درس 14 سلامت و بهداشت دوازدهم

بارم بندی سلامت و بهداشت

... ....

درس 14 سلامت و بهداشت دوازدهم

هرکی سوال داره ازاین درس بفرسته تو روخدا لازم دارم .درس۱۴

رتبه بندی کاربران

1

85 امتیاز

2

25 امتیاز

4

10 امتیاز

5

5 امتیاز

7

5 امتیاز

9

5 امتیاز

10

5 امتیاز

11

5 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

16

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز