انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

آزمایشگاه علوم تجربی یازدهم فصل 3 آزمایشگاه علوم تجربی یازدهم
فقط سوالات با جواب
مهدی براهویی

فصل 3 آزمایشگاه علوم تجربی یازدهم

با سلام بی زحمت جواب ای چندتا سوال تستی رامی خواهم ممنون میشم اگرکمکم کنید

رتبه بندی کاربران

1

95 امتیاز

2

45 امتیاز

3

23 امتیاز

4

23 امتیاز

5

15 امتیاز

6

15 امتیاز

8

15 امتیاز

9

15 امتیاز

10

15 امتیاز

11

15 امتیاز

12

13 امتیاز

13

10 امتیاز

15

10 امتیاز

16

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز