انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

تاریخ معاصر یازدهم درس 2 تاریخ یازدهم
فقط سوالات با جواب
غزل ....

درس 2 تاریخ یازدهم

توضیح خلاصه امتیاز رویتر و لاتاری و تنباکو برای همه معرکه می کنم

عل محمدی

درس 2 تاریخ یازدهم

از موضوع امتیاز رویتر که در زمان ناصر الدین شاه به نماینده کشور و انگلستان یعنی رویتر واگذار شد چه میدانی‌ با خلاصه

سوال از اول و دوم مخام جاخالی . چهار گذینه ای و صحیح غلط کامل باشه دگ

سوران دستبوس

درس 2 تاریخ یازدهم

سلام سوال در اول انسان محیط زیست

عاطفه داوری

درس 2 تاریخ یازدهم

جواب این سوال

علی علی

درس 2 تاریخ یازدهم

اگه بلدین بگین

najmeh ..

درس 2 تاریخ یازدهم

بچه ها ینفر جواب فکر کنید صفحه ۲۵تاریخو میگه ؟

ابوالفضل کمالی

درس 2 تاریخ یازدهم

امیر کبیر صدر اعظم کدام از پادشاهان قاجار بود

حامد زینال زاده✌️

درس 2 تاریخ یازدهم

لطفاسریع جواب دهید

حامد زینال زاده

درس 2 تاریخ یازدهم

تاریخ یازدهم تجربی خواهشاحل کنید

فاطمه حسینی

درس 2 تاریخ یازدهم

سلام کسی جزوه درس دوم رو داره؟

حامد سلیمانی

درس 2 تاریخ یازدهم

تاریخ روایی چیه؟

ابوالفضل هاشمی پور

درس 2 تاریخ یازدهم

نمونه سوال

احسان فرجی

درس 2 تاریخ یازدهم

سلام کسی سوال های درس دوم تاریخ معاصر ایران دوران نادر ناصرالدین شاه

رتبه بندی کاربران