انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

فارسی یازدهم درس 16 فارسی یازدهم
فقط سوالات با جواب
مرضیه افروز

درس 16 فارسی یازدهم

لطفا جواب ها را بگین معرک میدم

Hadi 🖤

درس 16 فارسی یازدهم

خلاصه درس رو میخوام فقط سریع. ممنون.

تینا صامتی

درس 16 فارسی یازدهم

سوالات درس ۱۶ را بفرستید:)^^

𝒁𝒂𝒉𝒓𝒂 𝑵𝒂𝒋𝒂𝒇𝒊

درس 16 فارسی یازدهم

کارگاه متن پژوهی درس شانزدهم هرکسی نوشته لطفا برام بفرسته ممنون میشم🙏🏻

_N_ navaser

درس 16 فارسی یازدهم

سروده ها و نوشته های زیر را به فارسی روان معنی کنید . الف ( نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست . ب ( ازقضای آمده امیر کشتی ها بخواست و ناوی ده بیاوردند . پ ( قافله ساالر ما فخر جهان مصطفی است ت ( در همین کور مال کور مال ادبی آغاز به راه رفتن کردم . ث ( و اگر حق تعالی را ، با این قالب سر و کاری خواهد بود . در این موضع تواند بود . ج ( گو یارب از این گزاف کاری توفیق دهم به رستگاری چ ( در آن سیماب گون امواج لرزان خیال تازه ای در خواب می دی

یکتا شریف پور

درس 16 فارسی یازدهم

قلمرو فکری درس شانزدهم سوال سوم چی میشه؟

یکتا شریف پور

درس 16 فارسی یازدهم

معنی دو تا بیت قلمرو زبانی درس شانزدهم سوال اول چی میشه؟

te eee

درس 16 فارسی یازدهم

جواب بدین به این سوال

مریم روش

درس 16 فارسی یازدهم

سوال چهارم نوعی وابستگی را بیان کنید

امیر امیری

درس 16 فارسی یازدهم

سلام دوستان خلاصه و پیام درس شانزدهم رو میخوام لطفا هر چه زودتر برام بفرستید. ممنون

امیر امیری

درس 16 فارسی یازدهم

سلام دوستان جوابهای خودارزیابی درس ۱۶ رو میخواستم خواهشا تا شب برام بفرستید. قربون دستتون.

mary ahmd

درس 16 فارسی یازدهم

لطفا اینو بگید

sozan ghadervand

درس 16 فارسی یازدهم

نیم کور میتونه کنایه از ضعیفیه چشم باشه؟

رتبه بندی کاربران

1

175 امتیاز

2

65 امتیاز

3

60 امتیاز

7

45 امتیاز

8

35 امتیاز

9

30 امتیاز

10

25 امتیاز

12

25 امتیاز

13

25 امتیاز

14

25 امتیاز

15

25 امتیاز

16

20 امتیاز

17

15 امتیاز

18

15 امتیاز

19

15 امتیاز

20

15 امتیاز