انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

تاریخ معاصر یازدهم درس 9 تاریخ یازدهم
فقط سوالات با جواب
Mohammadreza geybi

درس 9 تاریخ یازدهم

اقدامات ضد دینی رضا شاه را تعریف کنید

شهاب ایزدی

درس 9 تاریخ یازدهم

جنگ جهانی دوم در چه سالی بود

مسعود درویش زاده

درس 9 تاریخ یازدهم

جواب اندیشه و جست و جو درس نهم

علی رضا ناطق زاده

درس 9 تاریخ یازدهم

در دروران حکومت رضا شاه ملی گرایی با چه هدفی صورت گرفت؟

دانش رحیمی

درس 9 تاریخ یازدهم

رضا شاه در زمینه تغییر لباس و کلاه چه اقداماتی انجام داد

ابوالفضل هاشمی پور

درس 9 تاریخ یازدهم

نمونه سوال

علیرضا کریم خانی

درس 9 تاریخ یازدهم

سوال لطفا جواب سوال ۳ و ۴ بگین من بنویسم ممنون

رتبه بندی کاربران

3

25 امتیاز

4

20 امتیاز

5

15 امتیاز

6

15 امتیاز

7

15 امتیاز

8

10 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

5 امتیاز

13

5 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز